Profesjonalizm i szybkość w jednym!

Świadczymy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców,
których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów
i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgi rachunkowe...

Ryczałt ewidencjonowany

1) Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro Rachunkowe następującej dokumentacji podatkowej:

  • ewidencji ryczałtu,
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej .

2) Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Biuro Rachunkowe

ul. Sienkiewicza 9/4
25-353 Kielce

Dane teleadresowe:

tel. +48 41 343 23 33
e-mail: poradabiuro@gmail.com