Profesjonalizm i szybkość w jednym!

Świadczymy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców,
których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów
i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgi rachunkowe...

Księgi handlowe

1) Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) Podatnika w postaci księgi rachunkowej, na którą składają się:

  • dziennik
  • konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych

2) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:

  • odrębne ewidencje dla celów podatku od towarów i usług
  • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • ewidencje wyposażenia

3) Sporządzanie deklaracji podatkowych,
4) Sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Biuro Rachunkowe

ul. Sienkiewicza 9/4
25-353 Kielce

Dane teleadresowe:

tel. +48 41 343 23 33
e-mail: poradabiuro@gmail.com