Profesjonalizm i szybkość w jednym!

Świadczymy kompleksową obsługę dla wszystkich przedsiębiorców,
których księgowość oparta jest na podatkowej księdze przychodów
i rozchodów oraz dla firm prowadzących księgi rachunkowe...

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Oferta prowadzenia księgi przychodów i rozchodów obejmuje:

1. Prowadzenie i przechowywanie przez Biuro następującej dokumentacji podatkowej:

  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  • ewidencji dla celów podatku od towarów i usług,
  • ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
  • ewidencji wyposażenia,
  • dokonywania rozliczeń podatku VAT w ramach prowadzonej przez Podatnika działalności gospodarczej.

2. Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku VAT.

Biuro Rachunkowe

ul. Sienkiewicza 9/4
25-353 Kielce

Dane teleadresowe:

tel. +48 41 343 23 33
e-mail: poradabiuro@gmail.com